Bộ tiêu chí Covid-19

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

2 Tháng 11 2020 - 3:37ch

chào ad!

nhờ ad xóa dùm em mã báo cáo 2025036 (draft)- kết quả chấm điểm BTC Covid-19

em chân thành cảm ơn!

27 Tháng 10 2020 - 4:16ch

Nhờ ad xóa dùm bệnh viện em báo cáo mã #2024931. em cảm ơn ạ

17 Tháng 10 2020 - 6:52ch

Hiện tại ở tỉnh Quảng Nam có 4 TTYT không có giường bệnh nên không có tài khoản khảo sát sự hài lòng người bệnh, xin cho tài khoản để cập nhật và kiểm tra TTYT không có giường bệnh nội trú.

1. TTYT huyện Đại Lộc (đã thấy có tài khoản trong phần mềm covid nhưng đây là đơn vị chưa có tài khoản chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng

2. TTYT thành phố Hội An