Bộ tiêu chí Covid-19

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

10 Tháng 5 2022 - 4:33ch

Các tiêu chí chấm điểm Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch đã được thay đổi trên web nhưng Bệnh viện chưa nhận được văn bản chính thức về sự thay đổi của Bộ tiêu chí. Do vậy bệnh viện vẫn chấm điểm theo tiêu chí cũ tuy nhiên không thể cập nhật điểm trên hệ thống phần mềm

5 Tháng 5 2022 - 5:08ch

Trung tâm y tế Bù Đăng đã nhập điểm đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tháng 01+02+03/2022 nhưng hiện tại thống kê trên phần mềm không có.

Kính mong admin xem lại giúp.

Trân trọng cảm ơn ./.

5 Tháng 5 2022 - 9:29sa

nội dung bộ tiêu chí đã cập nhật sửa đổi khác với QĐ 3088

4 Tháng 5 2022 - 11:11sa

cho tôi hỏi nội dung bộ tiêu chí đã thay đổi phải khồng ạ

bệnh viện chưa nhận được công văn hướng dẫn

1 Tháng 5 2022 - 1:41ch

Trang chatluongbenhvien bảo dưỡng, cập nhật đến 26/4/2022 mới mở được. Các tiêu chí chấm điểm bệnh viện an toàn thay đổi trên web nhưng giờ bệnh viện chúng tôi chưa nhận được văn bản chính thức. Do vậy bệnh viện vẫn chấm điểm theo tiêu chí cũ tuy nhiên không thể cập nhật điểm trên hệ thống.

30 Tháng 10 2021 - 9:26sa

Bệnh viện Gia An 115 đã nhập điểm đánh giá định kỳ tháng 07/2021 nhưng báo cáo không xuất hiện. Em đã thử nhập lại điểm tháng 7 hôm nay nhưng vẫn không thấy xuất hiện.

Cho em hỏi thời gian nhập điểm hợp lệ hàng tháng để được tính đã cập nhật và có số liệu trên cổng ạ?

21 Tháng 10 2021 - 3:22ch

Em chào các anh/chị trên Bộ Y tế 

Em xin hỏi Bệnh viện em là bệnh viện Điều trị người bệnh COVID - 19 cơ sở Hoàng Mai 

Trong quá trình rà soát và đánh giá em thấy có một số tiêu chí: Chương 4, TC 5.1 TC5.2 TC 5.5 TC5.6 TC 5.7 TC5.9 và TC6.2 không phù hợp ở bệnh viện em 

Bệnh viện có thể bỏ qua các tiêu chí đó khi đánh giá được không ạ 

Em cảm ơn ạ 

24 Tháng 8 2021 - 9:56sa

Đơn vị Khi đăng nhập tài khoản Tổ Y tế Trung tâm hành chính Đà Nẵng để cập nhật báo cáo điểm bộ tiêu chí PK an toàn theo QĐ 4999 thì trên hệ thống lại hiển thị phần nhập điểm của Bộ tiêu chí BV an toàn theo QĐ 3088. Đồng thời mục Gửi bằng chứng cũng bị như vậy. Kính nhờ Admin kiểm tra giúp. Trân trọng cảm ơn!

23 Tháng 8 2021 - 9:28sa

Xin hỏi, mình nhập bằng chứng chương 1 chưa xong, nhưng lỡ bấm hoàn thành, chương 1 không thấy xuất hiện trên màn hình, mình muốn bổ sung bằng chứng thì phải làm sao

22 Tháng 4 2021 - 10:43sa

Xin chào add, Bệnh viện Quận 11 đã nhập điểm tháng 3/2021 vào ngày 07/4/2021 nhưng hôm nay vào xem lại các lần báo cáo trước thì không có báo cáo mã #2033454 của tháng 3/2021. Kinh mong add kiểm tra báo cáo mã #2033454 giúp Bệnh viện cũng như sự phản hồi từ add 

Xin chân thành cảm ơn!