Phần mềm

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

9 Tháng 6 2021 - 2:50ch

xin chào!

11 Tháng 5 2021 - 10:40sa

đánh giá điểm covid từ tháng 4 không được ghi nhận lại 

26 Tháng 4 2021 - 10:40sa

đơn vị em đã nhập điểm nhiều lần nhưng vô coi báo cáo tháng 4 lại không ghi nhận. hi vọng được hỗ trợ sớm ạ

12 Tháng 4 2021 - 3:39ch

Kính gửi đội hỗ trợ phần mềm,

VMĐN báo cáo điểm đánh giá tháng 4 nhưng không được ghi nhận trên phần mềm. Vào ktra lại thì thấy đang ở bảng draft, không cho điểm gì cả. Tháng 2/2021 cũng gặp tình trạng tương tự, không thấy ghi nhận trên phần mềm. Nhờ ad xem lại giúp ạ.

Xin cảm ơn,

Đính kèm hình ảnh như bên dưới:

12 Tháng 4 2021 - 3:39ch

Kính gửi đội hỗ trợ phần mềm,

VMĐN báo cáo điểm đánh giá tháng 4 nhưng không được ghi nhận trên phần mềm. Vào ktra lại thì thấy đang ở bảng draft, không cho điểm gì cả. Tháng 2/2021 cũng gặp tình trạng tương tự, không thấy ghi nhận trên phần mềm. Nhờ ad xem lại giúp ạ.

Xin cảm ơn,

Đính kèm hình ảnh như bên dưới:

23 Tháng 3 2021 - 10:59sa

Bệnh viện thường xuyên gặp tình trạng đăng nhập tài khoản và mật khẩu không thành công. Mặc dù, tài khoản và mật khẩu đã được xác nhận là chính xác. Kính mong được add hỗ trợ sự cố này cho bệnh viện

2 Tháng 3 2021 - 12:21ch

Tôi xin được hỏi 1 nội dung liên quan đến phần mềm xử lý điểm chấm bv an toàn phòng chống dịch: trong tháng 2, kết quả đánh giá bv trên tài khoản của bv là bv an toàn nhưng trên tài khoản của sở y tế là không an toàn. Tôi xin được biết nguyên nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn.

1 Tháng 3 2021 - 7:20sa

Kính nhờ ad xóa giúp báo cáo mã #2031152

13 Tháng 1 2021 - 5:45ch

Phần mềm hiện tại có cho trích xuất file xls của tất cả các báo cáo đã nhập theo các tháng và hiển thị dưới dạng từng tiêu chí theo hàng ngang, xin cho bệnh viện hỏi có cách nào trích xuất theo hàng dọc của từng tiêu chí để tiện báo cáo theo từng tháng hay không, nghĩa là in theo mẫu hàng dọc lúc bấm vào mã số báo cáo, hiện tại sử dụng screen capture thì khá bất tiện.

4 Tháng 12 2020 - 2:40ch

Chào các anh/chị phần mềm, em xem lại dữ liệu báo cáo không thấy dữ liệu số 2024952 (ngày 28/10/2020), em có thể nhờ anh/chị cho em phục hồi lại dữ liệu không???