Các vấn đề khác

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

17 Tháng 5 2022 - 10:41sa

Xin chào Add.

TTYT Đồng Xuân xin hỏi cách nhập báo cáo số liệu triển khai Đề án 3616 trước 31/3/2022 ạ

29 Tháng 3 2022 - 8:51sa

nhờ add xóa giúp báo cáo tháng 2 lần 1

21 Tháng 2 2022 - 10:37sa

TTYT Phù cát- Bình Đinh xin hỏi:

Nay năm 2022 giờ có thể nhập lại một số tháng trong năm 2021 được không? Xin cảm ơn.

19 Tháng 8 2021 - 7:42sa

Em chào anh chị.

Em xin được Hướng dẫn tải mẫu đính kèm công văn số 968/KCB-QLCL&CĐT ngày 11/8/2021 lên để báo cáo ạ.

30 Tháng 3 2021 - 8:53sa

AC cho hỏi sau khi đã nhập được một số minh chứng trong 1 chương và nhấn cập nhật và hoàn thành, thì sau đó có vào thêm được minh chứng k ạ, và minh chứng đó có được cập nhật trên báo cáo k ạ.

Xin cảm ơn!

1 Tháng 2 2021 - 11:17sa

Nhờ ad xóa giùm mã bc #2029823

13 Tháng 1 2021 - 11:28sa

Cho hỏi làm sai có thể in kết quả chấm điểm từ phần mềm

11 Tháng 1 2021 - 6:05ch

SYT Tp.HCM cần kiểm tra, thống kê các bệnh viện có nhập điểm trên phần mềm hàng tháng hay không thì cần chọn vào mục nào trên phần mềm? Trân trọng cảm ơn bộ phận hỗ trợ phần mềm./.

25 Tháng 12 2020 - 10:23sa

Đề nghị Admin xóa tên Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí (MS: 14622) trong danh sách các cơ sở y tế khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh giúp vì TTYT Uông Bí không tổ chức khám, chữa bệnh điều trị nội trú.

Đề nghị Admin xóa tên TTYT thành phố Uông Bí trên bản đồ COVID-19.