chào ad!

nhờ ad xóa dùm em mã báo cáo 2025036 (draft)- kết quả chấm điểm BTC Covid-19

em chân thành cảm ơn!

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Các phiếu draft sẽ không ảnh hưởng đến kểt quả nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc