em muốn hủy kết quả đã nhập trên phần mềm thì làm cách nào ạ?

Các ý kiến

Your profile picture

Bạn có thể nhập các phiếu khác nhé, nếu nhập > 1 phiếu trong 1 tháng thì sẽ tính lấy kết quả của phiếu cuối cùng nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc