Cho hỏi về nhân lực dự bị: Xin hướng dẫn thêm về cách đánh giá tiêu chí này?

Nhân lực dự bị ở đây là nhân lực trong bệnh viện hay huy động bên ngoài bệnh viện?

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Nhân lực bên trong bệnh viện bạn nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc