Tiêu chí 6.2 mục 1 và 2 yêu cầu các khoa lâm sàng bố trí sẵn sàng ít nhất một buồng cách ly tạm thời, tuy nhiên bệnh viện em đã có khu cách ly tập trung và quy trình vận chuyển người bệnh xuống khu cách ly hoặc đến bệnh viện chuyên biệt để điều trị. Nếu có ca bệnh là đưa đi ngay. Vậy các khoa lâm sàng có cần bố trí buồng cách ly tạm thời tại khoa nữa không? Nếu không thì bệnh viện em nhận điểm ở tiêu chí này được không?

Em xin cảm ơn.

Các ý kiến

Your profile picture

Nếu không có thì BV chấm điểm là không đạt và = 0

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc