dạ cho em hỏi khi em đăng nhập vào để xem các lần báo cáo trước thì chỉ xuất hiện các báo cáo từ tháng 5/2022 tới hiện tại mặc dù trước đó bệnh viện đã nhập báo cáo đầy đủ.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc