E có 2 tiêu chí * hàng tháng e vẫn chấm ở mức 0 điểm và nhập điểm trên phần mềm thì vẫn đạt kết quả là bệnh viện an toàn nhưng trong phần hướng dẫn phân loại kết quả lại ghi không được tiêu chí * nào ở mức 0 điểm không sẽ không đạt bệnh viện an toàn.Và từ khi thay đổi phiên bản 2.0 thì em chưa thấy có công văn hướng dẫn. Vậy em bỏ qua các tiêu chí * đó và chấm 0 điểm thì có được k ạ. Em nhờ giải đáp vấn đề này với ạ.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc