kính hỏi, e nhập điểm sai thì nhập lại như thế nào?

Các ý kiến

Your profile picture

Nếu nhập sai mà đã lỡ Lưu rồi thì nhập lại phiếu khác nhé bạn. Bạn chỉ cần chọn lần nhập thứ 2,3,.. là được. Các phiếu trong tháng thì sẽ lấy lần nhập cuối cùng nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc