Cho e hỏi bệnh viện em không có chức năng tiếp nhận người bệnh chuyển đến từ vùng dịch. Vậy bệnh viện em có chuẩn bị buồng cách ly tạm thời không ạ. em cảm ơn! 

Các ý kiến

Your profile picture

Trùng với http://covid19.chatluongbenhvien.vn/content/tieu-chi-62#comment-253

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc