Xin hỏi,  Trong bộ tiêu chí có yêu cầu các phòng chụp này thông khí tốt, nhưng theo quy chuẩn của Phòng chụp XQuang phải kín không để lọt tia X ra ngoài. Vậy Trung tâm Y tế có quy định việc khử trùng buồng chụp XQuang hàng ngày thì tiêu chí này có được chấm là đạt không ạ?

Các ý kiến

Your profile picture

Thông khí có các hình thức tự nhiên (mở cửa…) hoặc nhân tạo (quạt gió, máy thổi, máy hút gió…). Các buồng kín có thể lựa chọn các hình thức nhân tạo để đạt quy định, bảo đảm thoáng khí.

Thông khí có các hình thức tự nhiên (mở cửa…) hoặc nhân tạo (quạt gió, máy thổi, máy hút gió…). Các buồng kín có thể lựa chọn các hình thức nhân tạo để đạt quy định, bảo đảm thoáng khí.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc