Bệnh viện Trung ương Huế xin hỏi: minh chứng tải lên file chấm điểm là gì?

Các ý kiến

Your profile picture

Bạn có thể chụp ảnh và gởi lên mục bằng chứng nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc