Bệnh viện không trang bị đủ theo cơ số thì được tính đạt hay không không ? Do đặc thù của BV chuyên khoa mắt nên có một số thiết bị và thuốc BV không sử dụng 

Các ý kiến

Your profile picture

- Cần lưu ý, tiêu chí này yêu cầu BV Cần mua sắm dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch.
- Vậy BV Cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ xem BV Cần mua cái gì theo nhiệm vụ được phân công và tìm hiểu các văn bản có liên quan.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc