Nếu có thể tích hợp luôn phần nhận xét, đề xuất, khắc phục...vào phần mềm luôn thì rất thuận lợi 

Các ý kiến

Your profile picture

Cám ơn bạn đã đề xuất, chúng tôi sẽ xem xét.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc