Bệnh viện Gia An 115 đã nhập điểm đánh giá định kỳ tháng 07/2021 nhưng báo cáo không xuất hiện. Em đã thử nhập lại điểm tháng 7 hôm nay nhưng vẫn không thấy xuất hiện.

Cho em hỏi thời gian nhập điểm hợp lệ hàng tháng để được tính đã cập nhật và có số liệu trên cổng ạ?

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc