Các tiêu chí chấm điểm Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch đã được thay đổi trên web nhưng Bệnh viện chưa nhận được văn bản chính thức về sự thay đổi của Bộ tiêu chí. Do vậy bệnh viện vẫn chấm điểm theo tiêu chí cũ tuy nhiên không thể cập nhật điểm trên hệ thống phần mềm

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc