Mã báo cáo (Bộ Y tế) #2023886 đơn vị chấm nhầm nội dung (TC5.5)
Nội dung này Đơn vị không áp dụng vì không có bộ phận 

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể nhập lại phiếu khác nhé. Sẽ chỉ tính kết quả của phiếu nhập gần nhất nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc