Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt- Nga TPHCM có câu hỏi như sau: 

Những thuốc này theo quyết định thì cần phải có đầy đủ theo mục, nhưng do bệnh viện chuyên khoa Mắt nên những trang bị và thuốc không có đủ thì tiêu chí này chấm điểm thế nào ạ 

Máy thở xách tay kèm van PEEP

Máy X-Quang di động

Máy dẫn lưu màng phổi kín di động

Thuốc :

Ceftriaxon 1g

Cefotaxime 1g

Levofloxaxin 250mg

Ceftazidime 1g

Amikacin 500mg/2ml

Amikacin 500mg/100ml

Azithromycin 500mg 

Azithromycin siro 200mg/5ml

Những thuốc này theo quyết định thì cần phải có đầy đủ theo mục, nhưng do bệnh viện chuyên khoa Mắt nên những trang bị và thuốc không có đủ thì tiêu chí này chấm điểm thế nào ạ 

Trân trọng cảm ơn

Các ý kiến

Your profile picture

Tiêu chí này yêu cầu BV cần bảo đảm dự trữ trang thiết bị, thuốc phòng, chống dịch.

Vậy BV cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ và hoạt động xem BV cần dự trữ những thuốc gì, máy gì trong trường hợp có NB Covid hoặc nghi nhiễm.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc