Bệnh viện em thuộc chuyên khoa thẩm mỹ nên không tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid -19 (chỉ có sàng lọc) vậy tiêu chí 2.2 có được phép bỏ không? Nếu bỏ thì làm sao chon được?

Các ý kiến

Your profile picture

Nếu người sàng lọc của BV thẩm mỹ bị Covid thì có lực lượng dự bị khác để sàng lọc không?
Cần bắt buộc áp dụng.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc