Thông Báo Ngưng Báo Cáo Dịch COVID-19

Theo QĐ số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế "Về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007".

Do vậy, từ 19/10/2023 Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn chính thức ngưng hoạt động!

Cảm ơn các đơn vị đã đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng.