Chào Admin!

Do bệnh viện bấm nhầm. Kính nhờ Admin xóa dùm 2021834 (draft)

Cảm ơn!

Các ý kiến

Your profile picture

Các phiếu có chữ (Draft) sẽ không tính vào báo cáo nên không cần xoá.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc