2021880 (draft)54203 - Bệnh viện Phục hồi chức năng LĐ - Lâm Đồng1Bệnh viện Phục hồi chức năng LĐ - Lâm Đồng

do mở nhầm mục để tải hình ảnh lên mà mở nhầm bc này, nên khi thoát phần mềm này vẫn còn lưu bc này, bv đã có bc ngày 6/8 rồi ad ạ. cảm ơn ad.

Các ý kiến

Your profile picture

Các phiếu Draft sẽ không tính nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc