Nhờ ad xoá giúp mình phiếu báo cáo đánh giá mình nhập sai

Các ý kiến

Your profile picture

Không cần xoá nhé bạn, chỉ cần nhập lại và sẽ chỉ lấy kết quả của phiếu nhập sau

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc