nhờ ad xóa giúp bảng chấm điểm bị sai. bảng chấm điểm ngày 3/8/2020. Mã 2020571. lúc nãy e có nhờ xóa nhưng ghi nhầm mã, e cảm ơn ạ

Các ý kiến

Your profile picture

Đã xoá rồi nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc