bên em nhập điểm bị sai nên nhờ ad xóa dùm bảng chấm điểm ngày 3/8/2020 với ạ. Mã 202071. cin cảm ơn

Các ý kiến

Your profile picture

Bị trùng http://covid19.chatluongbenhvien.vn/content/nho-ad-xoa-giup-bang-cham-diem-bi-sai-0

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc