Nhờ ad mở hộ cho phần cập nhậm bằng chứng sau đánh gí hiện tai trung y tế thanh liêm không có đường linh để cập nhật. xin trân thanh cảm ơn.

Các ý kiến

Your profile picture

Bạn vui lòng bấm vào mục Gửi bằng chứng sau đánh giá ở thanh menu để cập nhập nhé

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc