Đơn vị em đang bị lỗi phần cập nhật điểm sau khi đã hoàn thành chấm điểm. Kết quả chấm là bệnh viện an toàn, tuy nhiên sau khi ấn "Hoàn thành" để nộp báo cáo thì kết quả lại chuyển "bệnh viện không an toàn". Em xin trân trọng cảm ơn!

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc