Nhờ Admin kiểm tra giúp

BV nhập điểm như bình thường (tổng điểm đạt 120) sau khi cập nhật lại phần mềm nhưng khi gửi báo cáo thì phần mềm báo tổng điểm là 0 và đánh giá BV không an toàn.

Cảm ơn Admin

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc