Đề nghi cho biết chức năng và cách thức hoạt động của buồng cách ly tạm thời tại các khoa lâm sàng trong khki bệnh viện đã thiết lập khu cách ly theo QĐ 468 của Bộ. Trân trọng!

Các ý kiến

Your profile picture

Đề nghị bệnh viện tìm hiểu các văn bản chuyên môn có liên quan đã ban hành

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc