AC cho hỏi sau khi đã nhập được một số minh chứng trong 1 chương và nhấn cập nhật và hoàn thành, thì sau đó có vào thêm được minh chứng k ạ, và minh chứng đó có được cập nhật trên báo cáo k ạ.

Xin cảm ơn!

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Các bằng chứng sau khi nhập vẫn có thể tiếp tục cập nhật thêm như bình thường nhé bạn. Và tất cả đều được tính vào báo cáo bạn nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc