Cho em hỏi đợt tháng 8 bệnh viện có báo cáo và gửi bằng chứng rồi. Đến tháng 10, bệnh viện đánh giá lại thì bấm chọn gửi bằng chứng thì phần mềm chỉ hiện ra nơi nhập bằng chứng của đợt tháng 8, không có cập nhật cho mã 2024780 (tháng 10). Kính nhờ ad hỗ trợ ạ!

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Các bằng chứng sẽ được nhập chung chỗ với nhau, không chia ra từng tháng giống bên báo cáo điểm nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc