Kính gửi đội hỗ trợ phần mềm,

VMĐN báo cáo điểm đánh giá tháng 4 nhưng không được ghi nhận trên phần mềm. Vào ktra lại thì thấy đang ở bảng draft, không cho điểm gì cả. Tháng 2/2021 cũng gặp tình trạng tương tự, không thấy ghi nhận trên phần mềm. Nhờ ad xem lại giúp ạ.

Xin cảm ơn,

Đính kèm hình ảnh như bên dưới:

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc