Hiện tại ở tỉnh Quảng Nam có 4 TTYT không có giường bệnh nên không có tài khoản khảo sát sự hài lòng người bệnh, xin cho tài khoản để cập nhật và kiểm tra TTYT không có giường bệnh nội trú.

1. TTYT huyện Đại Lộc (đã thấy có tài khoản trong phần mềm covid nhưng đây là đơn vị chưa có tài khoản chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng

2. TTYT thành phố Hội An

3. TTYT thị xã Điện Bàn

4. TTYT huyện Núi Thành

Trân trọng

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng tải phụ lục 1 và 2 của công văn 1356 về và điền vào nhé. Sau đó gởi cho chúng tôi qua địa chỉ email: chatluongbenhvien@gmail.com. Chi tiết bạn có thể tham khảo hướng dẫn này: https://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang...

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc