Xin chào đội ngũ admin.

Xin được hỏi đối với các bệnh viện tư nhân đang trong thời gian tạm thời không thực hiện điều trị nội trú mà chỉ thực hiện điều trị ngoại trú  (theoQuyết định của BYT) thì khi đánh giá tiêu chí 6.4, 6.5, 6.6 nếu chấm 0 điểm thì sẽ bị điểm liệt và BV ở mức không an toàn, vậy admin cho hỏi với các tiêu chí như trên có cách nào để chấm điểm cho BV hoặc bỏ không áp dụng cho BV được. (Hiện tại các tiêu chí này là bắt buộc áp dụng)

Các ý kiến

Your profile picture

Chúng tôi đã cập nhập thêm để có thể chọn không áp dụng cho các tiêu chí này rồi nhé bạn. Tuy nhiên, bệnh viện cần up bằng chứng chứng minh bệnh viện không có nội trú nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc