Do lỗi mạng nên khi nhập điểm 3/2021 không thành công. Bây giờ ngày 2/4/2021 Bệnh viện mới phát hiện và đã bổ sung. Mong ad cập nhật lại điểm giúp chúng tôi.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này!

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Điểm sẽ tự động cập nhật dựa theo phiếu mới nhất nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc