Xin hỏi các phòng khám của các khoa thuộc thuộc Trung tâm Y tế quận huyện có áp dụng Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn theo Quyết định số 4999/QĐ-TTYT không?

Trân trọng cảm ơn!

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Các PK nếu nằm trong trung tâm thì không cần áp dụng QĐ4999 nhé bạn. QĐ4999 chỉ áp dụng đối với các phòng khám độc lập thôi bạn nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc