Tiêu chí 5.6 Bệnh viện không có nhà thuốc chỉ có kho cấp phát thuốc cho người bệnh thì có chấm điểm không.

- Nếu chấm điểm có thì có được trừ điểm chuẩn nội dung: Có tủ cực tím khử khuẩn tiền mặt hoặc .....vì kho cấp phát thuốc không thu tiền

Các ý kiến

Your profile picture

Tiêu chí 5.6 Bệnh viện không có nhà thuốc chỉ có kho cấp phát thuốc cho người bệnh thì có chấm điểm không.

Nếu không có nhà thuốc nhưng nếu có hoạt động cấp phát thuốc từ nhân viên y tế cho người bệnh thì vẫn có nhiều nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy cần bắt buộc áp dụng.

- Nếu chấm điểm có thì có được trừ điểm chuẩn nội dung: Có tủ cực tím khử khuẩn tiền mặt hoặc .....vì kho cấp phát thuốc không thu tiền

Khi chấm do BV không có việc thu tiền mặt nên được xếp chấm là đạt

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc