<p>Nhờ Add xóa giúp 02 bảng điểm mã số 2021727 và 2021783&nbsp; bị lỗi cúa bệnh viện răng Hàm Mặt Huế . Em cám ơn !</p>

Các ý kiến

Your profile picture

1/ Các phiếu có chữ (Draft) sẽ không tính vào báo cáo nên không cần xoá.

2/ Trong 1 tháng nếu nhập nhiều phiếu, vui lòng chọn số lần nhập ở các phiếu và cùng 1 tháng thì chỉ lấy kết quả của phiếu cuối cùng. Vì vậy các bệnh viện nếu có cập nhập mới thì không cần xoá phiếu cũ.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc