Em chào các anh/chị trên Bộ Y tế 

Em xin hỏi Bệnh viện em là bệnh viện Điều trị người bệnh COVID - 19 cơ sở Hoàng Mai 

Trong quá trình rà soát và đánh giá em thấy có một số tiêu chí: Chương 4, TC 5.1 TC5.2 TC 5.5 TC5.6 TC 5.7 TC5.9 và TC6.2 không phù hợp ở bệnh viện em 

Bệnh viện có thể bỏ qua các tiêu chí đó khi đánh giá được không ạ 

Em cảm ơn ạ 

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc