do quá trình thao tác nhập dữ liệu báo cáo không đúng  xin hủy kết quả báo cáo đã nhập thì phải xử lý thế nào xin quản lý phần mềm cho hướng dẫn để thực hiện

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng cho chụp ảnh phiếu lỗi giúp mình nhé.

Your profile picture

Trong 1 tháng nếu nhập nhiều phiếu, vui lòng chọn số lần nhập ở các phiếu và cùng 1 tháng thì chỉ lấy kết quả của phiếu cuối cùng. Vì vậy không cần xoá phiếu cũ nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc