Nhờ ad xóa giùm Bệnh viện đa khoa An Phát - Nghệ An báo cáo lỗi mã 2021240. Cảm ơn ad ạ!

Các ý kiến

Your profile picture

Đã xoá rồi nhé bạn

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc