Đơn vị Khi đăng nhập tài khoản Tổ Y tế Trung tâm hành chính Đà Nẵng để cập nhật báo cáo điểm bộ tiêu chí PK an toàn theo QĐ 4999 thì trên hệ thống lại hiển thị phần nhập điểm của Bộ tiêu chí BV an toàn theo QĐ 3088. Đồng thời mục Gửi bằng chứng cũng bị như vậy. Kính nhờ Admin kiểm tra giúp. Trân trọng cảm ơn!

Các ý kiến

Your profile picture

Xin chào,

Để chấm điểm bộ tiêu chí PK an toàn theo QĐ 4999, bạn vui lòng truy cập vào trang cosoyte.vn nhé.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc