Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022 tôi có nhập báo cáo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn nhưng từ tháng 5 khi cập nhật bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phiên bản 2 tôi không xem được các lần đã nhập trên phiên bản 1 từ tháng 1 đến 4 năm 2022. Vạy làm thế nào để xem lại các lần nhập báo cáo từ tháng 1 đén tháng 4

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc