Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh là Bệnh viện chuyên khoa hạng II là bệnh viện tuyến tỉnh trong công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc nhiễm Covid_19 nhưng chưa tự chủ kinh phí. hiện tại Bệnh viện chưa thể triển khai được phần đặc lịch hẹn khám bằng điện thoại hoặc qua mạng được. nên sẽ ảnh hưởng tới việc xếp hạng bệnh viện an toàn. Xin Ý kiến Cấp trên

Các ý kiến

Your profile picture

Như vậy thì tính là chưa đạt nhé bạn.

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc