TC5.3

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

5 Tháng 8 2020 - 11:25sa

Những tiêu chí này BV nào phải áp dụng , BV nào không áp dụng ạ. Vì từ TC5.3 đến 5.6 và TC5.9 có đánh dấu * là tiêu chí bắt buộc. Nhưng trong lúc nhập điểm lại được quyền chọn áp dụng hay không ? 

3 Tháng 8 2020 - 3:40ch

Cho em hỏi như bệnh viện em không có thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho người nhiễm và nghi nhiễm COVID -19 vậy bệnh viện e có chấm điểm các tiêu chí này không?

Em cảm ơn ạ!

1 Tháng 8 2020 - 9:53sa

Xin hỏi: tiêu chí 5.3, 5.4, 5.5 về hoạt đông lấy mẫu XN; Chẩn đoán hình ảnh; Thăm dò chức năng: Tiêu chí này áp dụng trong trường hợp bệnh viện có thực hiện các dịch vụ này đối với người bệnh nghi nhiễm Covid-19 hay tất cả trường hợp bệnh ạ?