TC3.2

Vui lòng tìm các câu hỏi đã được trả lời trước khi thêm mới +.

Câu hỏi gần đây

11 Tháng 8 2020 - 10:42sa

100% được 1+1 =2 điểm, Ad cho em hỏi nhấn vào chỗ nào? vì trên phần nhập không có chỗ 2 điểm ạ. 

Em cám ơn.

5 Tháng 8 2020 - 10:52sa

Bệnh viện Trung ương Huế xin hỏi: minh chứng tải lên file chấm điểm là gì?