Điểm hài lòng Người bệnh nội trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Ý kiến người bệnh

Không có dữ liệu

Ý kiến nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Khoa phòng hiện có

Đơn vị chưa khai báo khoa phòng nào. Click vào đây để thêm khoa phòng

Hài lòng Người bệnh Nội trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Đánh giá cơ sở

Bạn đánh giá: Không có Trung bình: 1 (1 đánh giá)

Thông tin cơ sở

7. Bệnh viện tư nhân, liên doanh, liêt kết trong và ngoài nước
Mã bệnh viện theo GPHĐ
270/BYT-GPHĐ
Tuyến
Huyện
Địa chỉ
Khu nhà cao ốc K1, Khu đô thị Bờ Đông, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp