Tiến độ báo cáo đề án 3616 của các bệnh viện

TT Bệnh viện Lần truy cập cuối Báo cáo
1 Bệnh viện phụ sản Âu Cơ Biên Hòa – Đồng Nai - Đồng Nai 15/01/2022 - 15:57
Không thấy báo cáo nào
2 11hn.hh 13/01/2022 - 09:00
Không thấy báo cáo nào
3 30bg.td 18/08/2021 - 09:12
Không thấy báo cáo nào
4 57bdu.ct 18/12/2021 - 11:07
Không thấy báo cáo nào
5 Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên - Hưng Yên 13/01/2022 - 11:19
Không thấy báo cáo nào
6 Bệnh viện Phong Điền - Thừa Thiên Huế 23/12/2021 - 08:57
I. THÔNG TIN CHUNG 09/12/2021 - 15:44
A. GIƯỜNG BỆNH 09/12/2021 - 15:46
B. NHÂN LỰC 09/12/2021 - 15:42
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 09/12/2021 - 15:48
D. THIẾT BỊ Y TẾ 09/12/2021 - 15:49
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 09/12/2021 - 15:51
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 09/12/2021 - 15:53
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 09/12/2021 - 15:54
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 09/12/2021 - 15:53
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 23/12/2021 - 08:59
7 Bệnh viện 09 - Hà Nội 04/01/2022 - 09:41
Không thấy báo cáo nào
8 Bệnh viện 16A Hà Đông - Hà Nội 10/01/2022 - 11:01
Không thấy báo cáo nào
9 Bệnh viện 19.8 - Bộ công an - Hà Nội 23/10/2020 - 16:49
Không thấy báo cáo nào
10 Bệnh viện 199 Bộ công an - Đà Nẵng 08/12/2021 - 09:28
Không thấy báo cáo nào
11 Bệnh Viện 22-12 15/01/2022 - 13:40
Không thấy báo cáo nào
12 Bệnh viện 30 tháng 4 - Sóc Trăng 30/08/2021 - 19:38
Không thấy báo cáo nào
13 Bệnh viện 30/4 - Bộ Công An 21/07/2021 - 15:13
Không thấy báo cáo nào
14 Bệnh viện 331 - Gia Lai 02/12/2021 - 11:00
I. THÔNG TIN CHUNG 02/12/2021 - 10:47
A. GIƯỜNG BỆNH 02/12/2021 - 10:49
B. NHÂN LỰC 02/12/2021 - 10:52
D. THIẾT BỊ Y TẾ 02/12/2021 - 10:53
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 02/12/2021 - 10:52
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 02/12/2021 - 10:56
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 10:58
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 10:59
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 02/12/2021 - 10:57
15 Bệnh viện 7-5 công an tỉnh - Điện Biên 08/01/2022 - 16:17
Không thấy báo cáo nào
16 Bệnh viện 7/5 Bộ công an - Điện Biên
Không thấy báo cáo nào
17 Bệnh viện 71 Trung ương - Thanh Hóa 12/01/2022 - 16:05
I. THÔNG TIN CHUNG 06/12/2021 - 14:09
A. GIƯỜNG BỆNH 06/12/2021 - 14:24
B. NHÂN LỰC 06/12/2021 - 14:27
D. THIẾT BỊ Y TẾ 06/12/2021 - 14:50
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 06/12/2021 - 14:42
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 14:59
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 06/12/2021 - 14:57
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 15:00
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 06/12/2021 - 14:59
18 Bệnh viện 74 Trung ương - Vĩnh Phúc 14/01/2022 - 14:20
D. THIẾT BỊ Y TẾ 08/12/2021 - 10:55
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 08/12/2021 - 14:09
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 08/12/2021 - 14:50
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 08/12/2021 - 14:51
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 08/12/2021 - 14:13
I. THÔNG TIN CHUNG 06/12/2021 - 10:34
A. GIƯỜNG BỆNH 06/12/2021 - 10:53
B. NHÂN LỰC 06/12/2021 - 11:02
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 06/12/2021 - 11:04
19 Bệnh viện A Lưới - Thừa Thiên Huế 16/12/2021 - 15:23
Không thấy báo cáo nào
20 Bệnh viện A Thái Nguyên - Thái Nguyên 06/01/2022 - 14:51
I. THÔNG TIN CHUNG 06/12/2021 - 15:50
A. GIƯỜNG BỆNH 06/12/2021 - 15:53
B. NHÂN LỰC 06/12/2021 - 15:56
D. THIẾT BỊ Y TẾ 06/12/2021 - 16:05
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 06/12/2021 - 16:01
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 06/12/2021 - 16:50
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 16:10
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 16:13
21 Bệnh viện An Bình - TP. Hồ Chí Minh 11/01/2022 - 08:12
I. THÔNG TIN CHUNG 05/12/2021 - 21:54
A. GIƯỜNG BỆNH 05/12/2021 - 21:56
B. NHÂN LỰC 05/12/2021 - 21:58
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 05/12/2021 - 21:58
D. THIẾT BỊ Y TẾ 05/12/2021 - 22:00
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 05/12/2021 - 22:05
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 05/12/2021 - 22:07
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 05/12/2021 - 22:02
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 05/12/2021 - 22:02
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 05/12/2021 - 22:11
22 Bệnh viện An Phú - Thái Nguyên 13/01/2022 - 09:29
Không thấy báo cáo nào
23 Bệnh viện Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu 16/01/2022 - 15:24
I. THÔNG TIN CHUNG 09/12/2021 - 08:53
A. GIƯỜNG BỆNH 09/12/2021 - 09:14
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 09/12/2021 - 15:02
D. THIẾT BỊ Y TẾ 30/11/2021 - 15:30
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 30/11/2021 - 15:30
B. NHÂN LỰC 30/11/2021 - 15:30
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 30/11/2021 - 15:31
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 30/11/2021 - 15:31
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 30/11/2021 - 15:31
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 30/11/2021 - 15:30
24 Bệnh viện Bắc Thăng Long - Hà Nội 12/01/2022 - 10:22
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 03/12/2021 - 15:13
I. THÔNG TIN CHUNG 02/12/2021 - 10:03
A. GIƯỜNG BỆNH 02/12/2021 - 10:06
B. NHÂN LỰC 02/12/2021 - 10:09
D. THIẾT BỊ Y TẾ 02/12/2021 - 10:13
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 10:31
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 02/12/2021 - 10:12
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 02/12/2021 - 10:15
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 10:22
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 02/12/2021 - 10:15
25 Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội 22/12/2021 - 11:12
A. GIƯỜNG BỆNH 13/12/2021 - 09:53
D. THIẾT BỊ Y TẾ 13/12/2021 - 09:35
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 13/12/2021 - 09:38
B. NHÂN LỰC 08/12/2021 - 14:26
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 08/12/2021 - 14:30
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 08/12/2021 - 14:40
I. THÔNG TIN CHUNG 02/12/2021 - 09:24
26 Bệnh viện Bãi Cháy - Quảng Ninh 14/01/2022 - 15:20
Không thấy báo cáo nào
27 Bệnh viện Bảo Sơn - Hà Nội
Không thấy báo cáo nào
28 Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần - Quảng Ninh 14/01/2022 - 10:34
Không thấy báo cáo nào
29 Bệnh viện bệnh Nhiệt đới - Khánh Hòa 16/01/2022 - 09:08
I. THÔNG TIN CHUNG 06/12/2021 - 15:24
A. GIƯỜNG BỆNH 06/12/2021 - 15:29
B. NHÂN LỰC 06/12/2021 - 15:31
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 16:53
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 06/12/2021 - 15:32
D. THIẾT BỊ Y TẾ 06/12/2021 - 15:36
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 16:55
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 06/12/2021 - 15:45
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 06/12/2021 - 16:51
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06/12/2021 - 17:19
30 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - TP. Hồ Chí Minh 16/01/2022 - 11:15
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 03/12/2021 - 11:01
D. THIẾT BỊ Y TẾ 03/12/2021 - 10:03
I. THÔNG TIN CHUNG 03/12/2021 - 08:14
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 03/12/2021 - 09:57
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 03/12/2021 - 10:00
A. GIƯỜNG BỆNH 03/12/2021 - 08:06
B. NHÂN LỰC 03/12/2021 - 08:39
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 02/12/2021 - 16:54
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 03/12/2021 - 08:18
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 02/12/2021 - 09:10
31 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương 10/01/2022 - 10:29
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 11:03
I. THÔNG TIN CHUNG 01/12/2021 - 16:38
A. GIƯỜNG BỆNH 01/12/2021 - 20:19
B. NHÂN LỰC 01/12/2021 - 20:46
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 01/12/2021 - 20:55
D. THIẾT BỊ Y TẾ 01/12/2021 - 21:10
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 01/12/2021 - 21:14
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 21:19
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 02/12/2021 - 08:36
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 02/12/2021 - 09:08
32 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Hà Nội 10/01/2022 - 19:41
B. NHÂN LỰC 07/12/2021 - 16:54
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 07/12/2021 - 17:10
I. THÔNG TIN CHUNG 06/12/2021 - 15:09
A. GIƯỜNG BỆNH 06/12/2021 - 15:43
D. THIẾT BỊ Y TẾ 06/12/2021 - 15:57
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 16:08
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 06/12/2021 - 16:03
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/12/2021 - 16:14
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 06/12/2021 - 16:16
33 Bệnh viện Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi - Gia Lai 01/12/2021 - 09:39
I. THÔNG TIN CHUNG 01/12/2021 - 08:48
A. GIƯỜNG BỆNH 01/12/2021 - 08:50
B. NHÂN LỰC 01/12/2021 - 08:59
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 09:23
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 01/12/2021 - 09:01
D. THIẾT BỊ Y TẾ 01/12/2021 - 09:03
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 09:19
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 01/12/2021 - 09:07
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 01/12/2021 - 09:16
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 01/12/2021 - 09:24
34 Bệnh viện Bình An 15/01/2022 - 13:06
Không thấy báo cáo nào
35 Bệnh viện Bình Dân - TP. Hồ Chí Minh 15/01/2022 - 14:38
D. THIẾT BỊ Y TẾ 23/12/2021 - 07:48
B. NHÂN LỰC 08/12/2021 - 10:57
I. THÔNG TIN CHUNG 07/12/2021 - 14:36
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 08/12/2021 - 10:58
36 Bệnh viện Bình Định 12/01/2022 - 16:59
Không thấy báo cáo nào
37 Bệnh Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác - Hà Nội 06/01/2022 - 15:25
I. THÔNG TIN CHUNG 01/12/2021 - 17:49
A. GIƯỜNG BỆNH 01/12/2021 - 17:55
B. NHÂN LỰC 01/12/2021 - 18:08
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 01/12/2021 - 18:14
D. THIẾT BỊ Y TẾ 01/12/2021 - 18:18
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 19:04
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 01/12/2021 - 18:42
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 19:03
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 01/12/2021 - 18:45
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 01/12/2021 - 19:04
38 Bệnh viện bưu điện - Hà Nội 12/01/2022 - 13:36
Không thấy báo cáo nào
39 Bệnh viện C Thái Nguyên - Thái Nguyên 14/01/2022 - 14:38
A. GIƯỜNG BỆNH 03/12/2021 - 16:24
B. NHÂN LỰC 03/12/2021 - 16:26
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 03/12/2021 - 16:18
D. THIẾT BỊ Y TẾ 03/12/2021 - 16:28
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 03/12/2021 - 16:31
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 03/12/2021 - 16:33
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 03/12/2021 - 16:33
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 03/12/2021 - 16:33
I. THÔNG TIN CHUNG 03/12/2021 - 07:51
40 Bệnh viện C Đà Nẵng - Đà Nẵng 12/01/2022 - 07:57
I. THÔNG TIN CHUNG 06/01/2022 - 16:23
A. GIƯỜNG BỆNH 06/01/2022 - 16:24
B. NHÂN LỰC 06/01/2022 - 16:27
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 06/01/2022 - 16:28
D. THIẾT BỊ Y TẾ 10/01/2022 - 11:14
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 10/01/2022 - 11:21
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 06/01/2022 - 16:32
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 10/01/2022 - 11:22
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 06/01/2022 - 16:31
41 Bệnh viện Châm cứu trung ương - Hà Nội 28/12/2021 - 14:46
B. NHÂN LỰC 02/12/2021 - 18:47
I. THÔNG TIN CHUNG 02/12/2021 - 15:47
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 02/12/2021 - 18:47
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 20:51
A. GIƯỜNG BỆNH 02/12/2021 - 15:50
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 02/12/2021 - 18:52
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 02/12/2021 - 16:03
D. THIẾT BỊ Y TẾ 02/12/2021 - 15:54
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 15:58
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 02/12/2021 - 16:06
42 Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình - Nghệ An 12/01/2022 - 08:27
B. NHÂN LỰC 03/12/2021 - 16:02
I. THÔNG TIN CHUNG 03/12/2021 - 10:17
A. GIƯỜNG BỆNH 03/12/2021 - 10:26
D. THIẾT BỊ Y TẾ 03/12/2021 - 10:54
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 03/12/2021 - 10:45
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 03/12/2021 - 10:58
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 03/12/2021 - 11:03
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 03/12/2021 - 11:04
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 03/12/2021 - 11:01
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 03/12/2021 - 11:39
43 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM - TP. Hồ Chí Minh 15/01/2022 - 20:48
B. NHÂN LỰC 02/12/2021 - 16:22
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 02/12/2021 - 16:23
I. THÔNG TIN CHUNG 02/12/2021 - 14:29
A. GIƯỜNG BỆNH 02/12/2021 - 14:06
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 02/12/2021 - 15:53
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 14:08
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 02/12/2021 - 14:08
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 02/12/2021 - 10:30
D. THIẾT BỊ Y TẾ 02/12/2021 - 09:22
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 02/12/2021 - 14:22
44 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Thái Nguyên - Thái Nguyên 24/12/2021 - 09:43
Không thấy báo cáo nào
45 Bệnh viện Chỉnh hình và phcn TP. HCM - TP. Hồ Chí Minh 15/01/2022 - 21:06
III. BÁO CÁO, BẰNG CHỨNG MINH HOẠ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 03/12/2021 - 16:27
C. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 02/12/2021 - 15:02
H. ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 16:18
B. NHÂN LỰC 01/12/2021 - 14:12
A. GIƯỜNG BỆNH 01/12/2021 - 10:24
E. CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 01/12/2021 - 13:46
G. THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 01/12/2021 - 13:30
D. THIẾT BỊ Y TẾ 01/12/2021 - 11:00
F. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 01/12/2021 - 13:44
I. THÔNG TIN CHUNG 01/12/2021 - 08:56
46 Bệnh viện Chỉnh Hình và Phục hồi chức năng - TP. Đà Nẵng 28/12/2021 - 07:15
Không thấy báo cáo nào
47 Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn - Bình Định 19/08/2021 - 08:33
Không thấy báo cáo nào
48 Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh 06/01/2022 - 09:05
Không thấy báo cáo nào
49 Bệnh viện Chuyên khoa 27 Tháng 2
Không thấy báo cáo nào
50 Bệnh viện Chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng 14/01/2022 - 09:12
Không thấy báo cáo nào